- Licencia na prevádzkovanie technických služieb č.: PT001113 (zabezpečovacie systémy a CCTV)

- Komplexné služby v oblasti systémov IT.